Verbetering IJsselmeerdijk Lemmer

Wetterskip Fryslân verbetert de IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer. In totaal wordt de dijk over een lengte van 5 kilometer gemiddeld met 1 meter verhoogd...

Lees meer
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

icoon lengte dijkverbetering
5
Kilometer

Totale lengte dijkverbetering: 5 kilometer

icoon dijkophoging
1
meter

Dijkophoging: gemiddeld 1 meter

icoon hoeveelheid materiaal
282.500
kuub

Aanvoer materiaal: 215.000 kuub klei, 6.000 kuub zand, 54.000 kuub vulgrond en 7.500 kuub teelaarde

icoon dijkverplaatsing
407.500
kuub

De dijk wordt hier en daar verplaatst, het gaat in totaal om 407.500 kuub grond

icoon inzet kranen
7
Kranen

Er zijn dagelijks 5 kranen en 2 bulldozers in actie

icoon inzet vrachtauto's
30-35
Vrachtwagens

Dagelijks rijden er 30-35 vrachtauto’s, dat betekent zo’n 300 vervoersbewegingen per dag

icoon inzet personeel dijkverbetering
40
Mensen

Ruim 40 mensen van de aannemer (inclusief inhuur) werken mee aan de dijkverbetering

icoon projectkosten
10
Miljoen

Kosten project: 10 miljoen euro

Opdrachtgever
logo Wetterskip Fryslân
Financiering
logo Wetterskip Fryslân
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemer
Logo Van der Meer
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief