Contact

Kom in contact met Wetterskip Fryslân of de aannemer, grondverzet- en aannemingsbedrijf van der Meer

Contactgegevens
Opdrachtgever
  • Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
  • (058) 292 2222
Opdrachtnemers
  • Grondverzet- en aannemingsbedrijf van der Meer bv, Trekdyk 4, 8629 EG Scharnegoutum
  • (0515) 413 879

Stel uw vraag of stuur ons een bericht

Klachten?

Heeft u klachten over werkzaamheden aan de dijk? Vul bovenstaand formulier in en vink ‘klacht’ aan, mail rechtstreeks naar lemmer@vander-meer.nl of bel (ook buiten kantoortijden) met: 06 – 144 03 337.

Contactpersoon Grondverzet- en aannemingsbedrijf van der Meer bv:
uitvoerder Ronald Heite, e-mail lemmer@vander-meer.nl.

Algemene vraag?

Heeft u een algemene vraag over de dijkverbetering? Vul bovenstaand formulier in en vink ‘algemene informatie’ aan of bel (058) 292 22 22.

Contactpersoon Wetterskip Fryslân:
omgevingsmanager Peter van der Starre, e-mail pvanderstarre@wetterskipfryslan.nl.
DHPWF_Peter van der Starre uitsnede

Persvragen?

Vragen van de media? Bel met de perstelefoon van Wetterskip Fryslân: 06 – 513 173 64.

Opdrachtgever
logo Wetterskip Fryslân
Financiering
logo Wetterskip Fryslân
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemer
Logo Van der Meer
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief