Educatie

Zonder dijken geen droge voeten. Wetterskip Fryslân wil jongeren bewust maken dat veilig wonen, werken en recreëren niet vanzelfsprekend is in ons land. Daarom heeft het waterschap een lespakket over dijken ontwikkeld. En het bezoekerscentrum van het Woudagemaal in Lemmer uitgebreid met een expositieonderdeel over waterveiligheid.

In de lessen ‘Kijk op de dijk’ leren de leerlingen van alles over de dijken die ons beschermen tegen het water. Ook ontdekken ze dat dijken ingewikkelder in elkaar zitten dan dat ze eruit zien.
Het lesmateriaal ‘Kijk op de dijk’ bestaat uit downloadbare werkbladen in pdf-formaat.
Er zijn drie varianten van het werkblad:
• groep 7/8
• onderbouw voortgezet onderwijs
• bovenbouw havo/vwo

Download de handleiding lesmateriaal ‘Kijk op de dijk’
Download het werkblad kijk op de dijk voor groep 7 en 8
Download het werkblad kijk op de dijk voortgezet onderwijs
Download het werkblad kijk op de dijk bovenbouw havo/vwo

Onderstaand filmpje is ter introductie en ondersteuning op het lesmateriaal. Het filmpje is tevens te zien in het expositieonderdeel ‘kijk op de dijk’ in het bezoekerscentrum van het Woudagemaal.

Opdrachtgever
logo Wetterskip Fryslân
Financiering
logo Wetterskip Fryslân
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemer
Logo Van der Meer
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief