Nieuws

3 jul
/Nieuws/
IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer klaar voor de toekomst

De IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer is weer veilig. Over een lengte van vijf kilometer is de groene dijk de afgelopen drie jaar met gemiddeld een meter klei verhoogd. De dijk voldoet weer aan de wettelijke veiligheidseisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en biedt de komende 50 jaar bescherming tegen hoogwater.

Lees meer
12 mei
/Nieuws/
Ruim 100 leerlingen op excursie

Vandaag, vrijdag 12 mei, weer ruim 100 leerlingen mogen ontvangen voor een excursie langs ons dijkverbeteringsproject bij Lemmer en verteld over ons werk!

Lees meer
13 apr
/Nieuws/
Excursies op de dijk bij Lemmer

Wetterskip Fryslân heeft een lespakket over dijken ontwikkeld. Gisteren hebben we de eerste twee scholen ontvangen voor een excursie over en langs de dijk in Lemmer. Hier zijn we de dijk aan het ophogen en verstevigen.

Lees meer
13 okt
/Nieuws/
Stormseizoen is begonnen; de stand van zaken

Het stormseizoen is begonnen en daarmee is er voorlopig een einde gekomen aan de werkzaamheden aan de dijk bij Lemmer.

Lees meer
9 sep
/Nieuws/
Bjusterbaarlike Simmerwike

Vijf dagen voor kids, vol techniek, natuur en wetenschap, doen en ontdekken! In de laatste week van de zomervakantie was het tijd voor de Bjusterbaarlike Simmerwike! Acht Friese musea stonden de hele week in het teken van techniek, natuur en wetenschap, van doen en ontdekken rondom het thema: ‘Water, vuur, aarde & lucht’.

Lees meer
19 mei
/Nieuws/
Fietsers op het fietspad!

Om tijdens de werkzaamheden de veiligheid te garanderen, is er vorig jaar, over een lengte van 1 kilometer, een noodfietspad met tijdelijke brug aangelegd. Zo kunnen schoolgaande jeugd, recreanten en toeristen op een aparte strook van het werkverkeer fietsen.

Lees meer
13 mei
/Nieuws/
Volop aan het werk bij dijk Lemmer

Vanaf 1 april wordt er in Lemmer hard verder gewerkt aan de afwerking van de dijk. De eerder aangebrachte grond in de eerste twee secties is na een rustperiode goed ingeklonken. De aannemer plaatst hier de hekken en afrastering terug en brengt teelaarde op de dijk zodat de dijk later kan worden ingezaaid met graszaad.

Lees meer
3 apr
/Nieuws/
Start 2e fase dijkverbetering Lemmer (sectie 3)

Per april heeft aannemer Van der Meer de werkzaamheden aan de dijk bij Lemmer hervat. In sectie 3 wordt nu eerst teelaarde verwijderd van de bestaande dijk.

Lees meer
19 okt
/Nieuws/
Scholieren openen expositie en krijgen dijkles

Leerlingen van basisschool De Arke uit Lemmer hebben vrijdag 16 oktober 2015 een expositieonderdeel over waterveiligheid in het bezoekerscentrum bij het Woudagemaal onthuld. Ook kregen zij de primeur met een gastles uit een lespakket over dijken die door Wetterskip Fryslân is ontwikkeld.

Lees meer
19 okt
/Nieuws/
Nieuwsbrief 1 – oktober 2015

De eerste nieuwsbrief van Kijk op de dijk Lemmer, editie oktober 2015, is uit. De nieuwsbrief is via dit bericht te lezen. Aanmelden op de nieuwsbrief kan via de homepage.

Lees meer
Opdrachtgever
logo Wetterskip Fryslân
Financiering
logo Wetterskip Fryslân
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemer
Logo Van der Meer
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief