Planning

De verbetering van de IJsselmeerdijk is van 2015 tot en met 2017

De werkzaamheden aan de dijk vinden plaats van 1 april tot 1 oktober. Dat is buiten het stormseizoen. De dijk wordt in 3 fasen aangepakt. Er wordt gewerkt in 2015, 2016 en  2017.

2015

Dijkvak 1
Van 1 april tot 1 juni wordt de dijk met klei op de juiste hoogte gebracht. Van 1 juni tot uiterlijk 1 oktober wordt de dijk met teelaarde in het juiste profiel gebracht.

Dijkvak 2
Van 1 mei tot 1 augustus wordt de dijk (tot aan de waterinlaat Tacozijl) aansluitend op dijkvak 1 met klei opgehoogd en daar waar nodig verplaatst. Aansluitend krijgt de dijk het juiste profiel, onder andere door het aanbrengen van vulgrond. In deze periode wordt het asfalt van de inspectieweg, vanaf de bocht in de Plattedijk/Sondelerdyk tot aan de Steile Bank aan het IJsselmeer, verwijderd en krijgt de weg een nieuwe fundering.

2016

Dijkvak 1 en 2
Vanaf 1 april, als de grond na een rustperiode goed is ingeklonken, is het tijd voor de afwerking van de dijk. De aannemer plaatst hekken en afrastering, brengt teelaarde op de dijk en zaait graszaad in. De inspectieweg krijgt een nieuwe laag asfalt.

Dijkvak 3
Vanaf 1 april tot aan de zomer wordt dit laatste deel van de dijk met klei op de juiste hoogte gebracht. Vanaf de zomer tot 1 oktober wordt de dijk in het juiste profiel gebracht, waarvoor vulgrond wordt gebruikt.

2017

Dijkvak 3
In 2017 zijn maar weinig kranen en vrachtauto’s te zien. Vanaf 1 april tot 1 oktober vinden de afrondende werkzaamheden plaats als de grond goed is ingeklonken. De aannemer brengt hekken en afrastering aan, voorziet de dijk van teelaarde en zaait graszaad in. Tot slot wordt het tijdelijke fietspad verwijderd. Het werk is naar verwachting in de zomer afgerond.

Opdrachtgever
logo Wetterskip Fryslân
Financiering
logo Wetterskip Fryslân
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemer
Logo Van der Meer
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief