Stormseizoen is begonnen; de stand van zaken

13 okt
/Nieuws/
Stormseizoen is begonnen; de stand van zaken

Het stormseizoen is begonnen en daarmee is er voorlopig een einde gekomen aan de werkzaamheden aan de dijk bij Lemmer.

Dijkvak 1 en 2
De secties 1 en 2 zijn grotendeels afgerond het stormseizoen ingegaan. Vanaf 1 april, nadat de grond na een rustperiode goed was ingeklonken, is de dijk conform het beoogde afwerkprofiel afgewerkt en ingezaaid. De aannemer heeft vervolgens de hekwerken en afrasteringen aangebracht. De inspectieweg is voorzien van een nieuwe laag asfalt.

Dijkvak 3
Vanaf 1 april tot aan de zomer is dit laatste deel van de dijk met klei op de juiste hoogte gebracht. Vanaf de zomer tot 1 oktober is de dijk in het juiste profiel gebracht, waarvoor vulgrond is gebruikt. In het stormseizoen krijgt het nu vervolgens de tijd om na te zakken zodat komend voorjaar met de afwerking kan worden gestart.

2017

Dijkvak 3
In 2017 zijn maar weinig kranen en vrachtauto’s te zien. Vanaf 1 april tot 1 oktober vinden de afrondende werkzaamheden plaats als de grond goed is ingeklonken. De aannemer brengt hekken en afrastering aan, voorziet de dijk van teelaarde en zaait graszaad in. Tot slot wordt het tijdelijke fietspad verwijderd. Het werk is naar verwachting in de zomer afgerond.

kaartje

 

 

Opdrachtgever
logo Wetterskip Fryslân
Financiering
logo Wetterskip Fryslân
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemer
Logo Van der Meer
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief