Verbetering IJsselmeerdijk Lemmer

Werkzaamheden zijn in april 2015 gestart

Wetterskip Fryslân verbetert de IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer. In totaal wordt de dijk over een lengte van 5 kilometer gemiddeld met 1 meter verhoogd. In het najaar van 2017 zijn de werkzaamheden aan dit grootschalige project afgerond. De dijk voldoet dan weer aan de wettelijke veiligheidseisen en biedt de komende 50 jaar bescherming tegen hoogwater.

Het werk aan de IJsselmeerdijk is nodig omdat de waterkering niet voldoet aan de veiligheidseisen volgens de landelijke normering. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt de dijk aangepakt vanaf de Súderseewei (N359) bij bedrijventerrein Lemsterhoek tot 5 kilometer westwaarts. De werkzaamheden zijn in april 2015 gestart en duren tot oktober 2017. De totale projectkosten bedragen 10 miljoen euro.

 

Opdrachtgever
logo Wetterskip Fryslân
Financiering
logo Wetterskip Fryslân
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemer
Logo Van der Meer
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief