Veiligheid

Hoewel de IJsselmeerdijk bij Lemmer sterk is, voldoen delen ervan niet volledig aan de huidige veiligheidseisen. Dit betekent niet dat er direct gevaar is op overstromingen, maar voor de toekomst zijn er maatregelen nodig om voor droge voeten te blijven zorgen. Om de veiligheid weer op niveau te brengen, werkt het waterschap tot en met 2017 aan de verbetering van de dijk in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Opdrachtgever
logo Wetterskip Fryslân
Financiering
logo Wetterskip Fryslân
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemer
Logo Van der Meer
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief