Wettelijke normen

De dijk moet aan strenge, wettelijke veiligheidsnormen voldoen. Dat is belangrijk omdat Lemmer en omgeving voor een groot deel onder zeeniveau ligt.

In de Waterwet is vastgelegd dat de veiligheid van de waterkeringen eens per zes jaar moet worden getoetst aan de veiligheidsvoorschriften. Bij de veiligheidstoetsing in 2007 en 2011 van de IJsselmeerdijk bij Lemmer, voldeed deze waterkering op twee plekken niet aan de veiligheidseisen en is daarom afgekeurd. In de derde toetsronde is het tussenliggende traject ook afgekeurd. Gekozen is om dit deel ook te versterken. De totale dijkverbetering gaat daarom over een lengte van in totaal 5 kilometer.

Opdrachtgever
logo Wetterskip Fryslân
Financiering
logo Wetterskip Fryslân
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemer
Logo Van der Meer
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief