Veel materiaal

Voor de dijkverbetering is een grote hoeveelheid klei nodig, 215.000 kuub. Daarnaast worden er 6.000 kuub zand, 54.000 kuub vulgrond en 7.500 kuub teelaarde aangevoerd. De inspectieweg van ruim 3 kilometer krijgt een nieuwe asfaltlaag.

De klei met schepen over water aanvoeren mag niet. De dijk grenst namelijk aan het IJsselmeergebied, een Natura 2000-gebied, waardoor er beperkingen voor de scheepvaart gelden. De dijk moet hier en daar een paar meter worden verplaatst. In totaal gaat het om 407.500 kuub grondverzet.

Opdrachtgever
logo Wetterskip Fryslân
Financiering
logo Wetterskip Fryslân
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemer
Logo Van der Meer
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief