Werkwijze

Over een lengte van 5 kilometer wordt de IJsselmeerdijk gemiddeld met 1 meter verhoogd. Hiervoor worden klei, zand, vulgrond en teelaarde met vrachtauto’s aangevoerd. De aannemer zet twee bulldozers in die uitgerust zijn met GPS 3D machinebesturing. Daarnaast zijn er vijf Semi Long Reach graafmachines aan het werk van 30 ton met een giek van 14 meter, ook voorzien van een GPS 3D machinebesturing.

Gestart wordt met het doorfrezen van de grasmat van de dijk, gevolgd door het ontgraven van teelaarde, die naar een depot gaat. Daarna begint de aannemer met het ontgraven en verleggen van de bestaande kade, opschonen en dempen van bestaande sloten en het graven van een nieuwe sloot. De vrijkomende grond gaat direct naar de binnenkant van de dijk.

Na de graafwerkzaamheden brengt de aannemer teelaarde aan op de dijk. Daarna worden de hekken en afrastering (terug)geplaatst. De inspectieweg van Wetterskip Fryslân, vanaf de bocht in de Plattedijk/Sondelerdyk tot aan de Steile Bank aan het IJsselmeer, krijgt vervolgens een nieuwe laag asfalt. Tot slot wordt de dijk ingezaaid met graszaad zodat schapen er weer snel op kunnen grazen.

Opdrachtgever
logo Wetterskip Fryslân
Financiering
logo Wetterskip Fryslân
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemer
Logo Van der Meer
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief